Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Czerwiec 2019

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, Infrastruktura i Środowisko

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, RPO Warmińsko-mazurskie

28

Zakończenie składania wniosków – VII nabór dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Infrastruktura i Środowisko

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, RPO Zachodniopomorskie

29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.5 Usługi dla MŚP, RPO Warmińsko-mazurskie

30

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II, Polska Wschodnia

31

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

1
2
3

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO Podkarpackie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap I, Polska Wschodnia

4
5

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

6
7

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, RPO Warmińsko-mazurskie

8
9
10

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, RPO Zachodniopomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

11
12
13
14

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R – GAMEINN, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składnia wniosków – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom / 5.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem, RPO Łódzkie

15
16
17

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R – INNOSHIP II, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosku – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, RPO Kujawsko-pomorskie

18
19
20
21
22
23
24

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby / 2.1.1 Elektroniczna administracja, RPO Małopolskie

25

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO Podkarpackie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, RPO Warmińsko-mazurskie

26

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu / 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, RPO Śląskie

27

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (Dzienne Domy Opieki Medycznej, Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego), RPO Wielkopolskie

28

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, RPO Podkarpackie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R, RPO Podkarpackie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, RPO Łódzkie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, PO Inteligentny Rozwój

29
30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (V nabór), Polska Cyfrowa

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Aktywna integracja / 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, RPO Małopolskie

+ Export Events