Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, RPO Warmińsko-mazurskie

25 czerwca 2019

Konkurs nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/19 dla działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Instytucje otoczenia biznesu.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

W ramach konkursu pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponujące profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów biznesu oraz posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie we wspieraniu firm.

Inkubacja wspierana w ramach niniejszego poddziałania opierać się będzie na wspieraniu firm w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym np. udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (w tym niezbędne media) lub usługa tzw. „wirtualnego biura”, usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, szkolenia, lub inne uzasadnione z punktu widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa /przedsiębiorstw). Przyjęte standardy świadczenia usługi powinny być zgodne z dostępnymi standardami. Wsparcie zostanie przeznaczone na świadczenie ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców w celu podnoszenia standardu, a także utrzymania podmiotów na rynku, podnoszenia ich konkurencyjności i rozwoju.

Dopuszcza się również wsparcie inwestycji zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury (pomieszczeń, obiektów) do specyficznych potrzeb przedsiębiorców, pod warunkiem, że będą to niewielkie, niezbędne i właściwie uzasadnione zmiany w infrastrukturze technicznej (potocznie zwanej „mediami”),  zlokalizowanej w budynku i budowlanej obiektów, które będą mogły być stosunkowo łatwo adaptowalne do potrzeb kolejnych użytkowników lub usunięte.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-przedsiebiorczosc-wsparcie-przedsiebiorczosci-131-inkubowanie-przedsiebiorstw-konkurs-nr-rpwm010301-iz00-28-00119/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
25 czerwca 2019