Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, PO Inteligentny Rozwój

28 czerwca 2019

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 dla Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach PO Inteligentny Rozwój.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wyłącznie uczelnie, które nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Projekty przewidujące wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.  Działania realizowane w projekcie muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/35-kompleksowe-programy-szkol-wyzszych-powr030500-ip08-00-dos19-pt-uczelnia-dostepna/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 czerwca 2019