Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, RPO Lubuskie

24 czerwca 2019

Konkurs nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 dla działania 4.2 Gospodarka odpadami, w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

– Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– Spółki prawa handlowego będące własnością JST.

– Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe średnie przedsiębiorstwa), w tym realizujący zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami.

O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów Wnioskodawców.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych, obejmujące:

– wsparcie systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

– budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla odpadów organicznych);

– rozbudowę, modernizację istniejących składowisk;

– budowę instalacji do odzysku energii;

– wsparcie instalacji mechaniczno-biologicznych przetwarzania odpadów;

– likwidację dzikich składowisk.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-gospodarka-odpadami-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
24 czerwca 2019