Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 25 czerwca 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO Podkarpackie

25 czerwca 2019

Konkurs nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19 dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Podmioty lecznicze, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wpisane […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, RPO Warmińsko-mazurskie

25 czerwca 2019

Konkurs nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/19 dla działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Instytucje otoczenia biznesu. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach konkursu pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events