Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Lipiec 2019

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – „Szybka ścieżka” Konkurs nr 2, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” DOSTĘPNOŚĆ PLUS Konkurs nr 3, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje, RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, RPO Opolskie

2

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, RPO Lubuskie

3
4
5
6
7
8

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, RPO Opolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP, RPO Opolskie

9
10

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, RPO Świętokrzyskie

11

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe, RPO Wielkopolskie

12

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości / 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków / 4.2.2 Termomodernizacja budynków, RPO Łódzkie

13
14
15

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.1 Kształcenie zawodowe, RPO Łódzkie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, RPO Łódzkie

16

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP / 3.4.3 Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju, RPO Małopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, RPO Świętokrzyskie

17

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, RPO Pomorskie

18
19
20
21
22
23
24

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, RPO Zachodniopomorskie

25
26

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby / 2.1.1 Elektroniczna administracja, RPO Małopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, RPO Podlaskie

27
28
29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, RPO Warmińsko-mazurskie

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, RPO Zachodniopomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, RPO Zachodniopomorskie

31

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach / 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, RPO Podlaskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, RPO Mazowieckie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap I, Polska Wschodnia

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, RPO Kujawsko-pomorskie

1

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

2
3
4
+ Export Events