POLITYKA KLIMATYCZNA

Polityka klimatyczna staje się jednym z istotnych parametrów polityki gospodarczej, tak na poziomie globalnym, unijnym, jak i polskim. Jesteśmy jednym z prekursorów rynku, zrealizowaliśmy projekt JI ( Wspólne Wdrożenie), doradzaliśmy w kwestiach klimatycznych największym polskim koncernom energetycznym. Pojęcia jak Protokoł z Kyoto, ERU, decarbonizacja i OZE nie stanowią dla nas tajemnic!

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM