Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 28 maja 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – VII nabór dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Infrastruktura i Środowisko

28 maja 2019

Konkurs nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19 dla Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna - kod 403; kod 429; kod 430; kod 431); b) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, RPO Zachodniopomorskie

28 maja 2019

Konkurs nr RPZP.02.14.00-IZ.00-32-K01/19 dla działania 2.14 Poprawa jakości powietrza, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina. Odbiorcami końcowymi projektu są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, RPO Zachodniopomorskie

28 maja 2019

Konkurs nr RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19 dla działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina. Odbiorcami końcowymi projektu są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events