Badania rynku

Dla polskich i zagranicznych Klientów oferujemy badania rynku. To istotny element naszej oferty internacjonalizacyjnej. Współpraca z Partnerami zagranicznymi i udział w sieciach międzynarodowego doradztwa zapewniają wysoką jakość i wiarygodność pozyskanych informacji. Wśród wykonanych przez FCP badań można znaleźć zarówno proste opracowania dotyczące rynku pracy i zatrudnienia, jak i głębokie, rekomendujące strategie marketingowe wejścia i marketing mix dla produktów.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM