Opracowanie sprawozdania i monitorowanie projektu wspólnych wdrożeń

„RWE Renewables Polska Wind Power Project”

„Podczas realizacji zlecenia firma Faber Consulting wykazała duże zaangażowanie. Pozytywnie oceniamy wykonaną przez firmę pracę i możemy ją rekomendować jako kompetentną, świadczącą usługi na profesjonalnym poziomie, w sposób rzetelny i z uwzględnieniem interesów zleceniodawcy”

Robert Macias Członek Zarządu
Uwe Weite 
Członek Zarządu

 • podmiot: RWE Renewables Polska Sp. z o.o.
 • przedmiot usług: Trzy farmy wiatrowe obejmujące całkowitą moc zainstalowaną wynoszącą 107,9 MW.

Przygotowanie biznes planów 15 projektów e-biznesów

preinkubowanych w Inkubatorze Techonoboard

„Przygotowując opracowania Faber Consulting aktywnie uczestniczyła w bieżących kontaktach z Wnioskodawcami. Pomimo krótkiego terminy wykonania zlecenie, w pełni wywiązała się ze zleconego jej zakresu prac. Okazała się tym samym rzetelnym, kompetentnym i przede wszystkim skutecznym partnerem biznesowym”

Mariusz Sperczyński Prezes Zarządu

 • podmiot: TechnoBoard Sp. z o.o.
 • przedmiot usług: przygotowanie 15 biznes planów wraz z harmonogramami rzeczowo – finansowymi projektów e-biznesów preinkubowanych w Inkubatorze Technoboard

Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,36 MW

w Mełnie – elektrociepłowni kogeneracyjnej

„Aplikacja zakończyła się pełnym sukcesem. Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu ubiegania się o fundusze unijne oraz solidność i terminowość poparte bogatym doświadczeniem pozwalają ocenić Faber Consulting jako firmę wysoce kompetentną”

Sławomir Łazarski Prokurent

 • podmiot: Allter Power Sp. z o.o.
 • przedmiot usług: Dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie projektu
 • finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.1

Budowa nowoczesnej fabryki płytek ceramicznych

„Współpraca z firmą Faber Consulting Sp. z o.o. przebiegała w sposób profesjonalny i rzeczowy. Konsultanci firmy wykazali się dużymi kompetencjami w trakcie przygotowania niezbędnych dokumentów i w każdej chwili służyli nam pomocą. Prace wykonane przez nich zostały przeprowadzone z zachowaniem należytej staranności”

Waldemar Dzionek Prezes Zarzadu

 • podmiot: VALDI – CERAMIKA Sp. z o.o.
 • przedmiot usług:  Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu
 • finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4

Biznes plan na lata 2009-2013 dla nowo tworzonej Sp. z o.o.

pod nazwą „Laboratorium Badawcze”

„Przygotowując opracowanie, Faber Consulting w pełni wywiązała się ze zleconego jej zakresu prac”

Grażyna Bielawska – Cieśla Prezes Zarządu

 • podmiot: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie
 • przedmiot usług: Opracowanie biznes planu wraz z harmonogramem oraz kosztami wydzielenia nowo tworzonej spółki ze spółek macierzystych MEC Sp. z o.o. w Koszalinie i Sydkraft EC Spółka z o.o. w Słupsku

Projekty celowe – wsparcie prac badawczo-rozwojowych

„Przygotowując opracowanie Faber Consulting wywiązała się ze zleconego jej zakresu prac, a współpraca z nią zaowocowała przyznanie firmie Herbapol dofinansowania na obydwa projekty”

Dział Ekonomi i kontrolingu

 • podmiot: Herbapol – Lublin S.A.
 • przedmiot usług:  Opracowanie  2 wniosków aplikacyjnych oraz z załącznikami o dofinansowanie projektów celowych
 • finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działania 1.4 – 4.1

Rozwój usług turystycznych i poprawa atrakcyjności Torunia poprzez uruchomienie

Muzeum Szkoły przez przedsiębiorstwo TO-TUR TORUŃSKA TURYSTYKA

„Nasza współpraca z Faber Consulting pozwala nam na stwierdzenie, że jest to firma w pełni profesjonalna i godna polecenia”

Andrzej Olszewski

 • podmiot: To-Tur Toruńska Turystyka
 • wartość projektu: 1 010 649,22 zł
 • finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Audyt Funduszowy dla ENEA S.A.

„Firma Faber Consulting Sp. z o.o. wywiązała się w pełni ze zleconego jej zakresu prac wykazując się przy tym rzetelnością oraz dużą elastycznością we współpracy z naszą firmą.”

Arkadiusz Zdulski Dyrektor Biura Strategii Rozwoju

 • podmiot: ENEA S.A.
 • przedmiot usług: Kompleksowa analiza potencjalnych źródeł finansowania

Audyt Funduszowy dla Żabki

„Z  ogromną przyjemnością możemy polecić usługi świadczone przez Faber Consulting, szczególnie tym, którzy poszukują solidnego Partnera we współpracy.”

Piotr Pawlak Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Controllingu

 • podmiot: Żabka Polska S.A.
 • przedmiot usług: Wykonanie audytu funduszowego, w celu wskazania możliwości w zakresie pozyskania bezzwrotnego wsparcia na projekty.

Audyt Funduszowy dla Business Centre Club

„Rekomendujemy współpracę z firmą Faber Consulting, która wykonując usługę audytu funduszowego, w pełni wywiązała się ze zleconego jej zakresu prac.”

Jarosław Oleksiak Członek Zarządu
Katarzyna Herman Członek Zarządu

 • podmiot: Business Centre Club
 • przedmiot usług: Wykonanie
  audytu funduszowego, w celu wskazania możliwości w zakresie pozyskania bezzwrotnego wsparcia na projekty.

Zarządzeniem projektem inwestycyjnym z branży medycznej

„Potwierdzamy, że usługa jest wykonywana należycie.”

Ewa Woszczek – Ewertowska Główna Księgowa

 • podmiot: Europejskie Centrum Zdrowia OTWOCK Sp. z o.o.
 • przedmiot usług: zarządzanie i rozliczenie projektu w ramach działania 4.4 PO IG

Kompleksowy rozwój kwalifikacji kadr spółek Reckitt Benckiser w Polsce

„Wysoko oceniamy współpracę z Faber Consulting w zakresie realizowanego projektu. Świadczone usługi są wykonywane terminowo, dostarczając nam niezbędnego wsparcia merytorycznego. Pragnę polecić Faber Consulting jako partnera w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.”

Aleksandra Witkowska Recruitment & Talent Development Manager

 • podmiot: Reckitt Benckiser
 • przedmiot usług: zarządzanie i rozliczenie projektu w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL.
 • wartość projektu: 5 359 466,50 zł

Rozbudowa Toruńskich Zakładów Graficznych „Zapolex”

„Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z kompetentnym doradcą projektowym zachęcam do współpracy z Faber Consulting.”

Sławomir Brzezicki Dyrektor ds. Finansowych

 • podmiot: Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” Sp. z o.o.
 • przedmiot usług: Kompleksowa obsługa w zakresie finansowania projektu inwestycyjnego: audyt możliwości, wskazanie zadań inwestycyjnych w ramach projektu, pozyskanie dotacji, zarządzanie i rozliczenie.

Pozyskanie dofinansowania projektów inwestycyjnych ze środków unijnych

dla Toruńskich Zakładów Graficznych „Zapolex”

„Firma Faber Consulting wykazała się solidnością i terminowością. Obok przygotowania merytorycznego, sprawia to, że jest firmą godną polecenia dla podmiotów ubiegających się o środki finansowe w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.”

Sławomir Brzezicki Dyrektor ds. Finansowych

 • podmiot: Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” Sp. z o.o.
 • przedmiot usług: Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej oraz fachowe wsparcie podczas procesu pozyskania wsparcia (rozbudowa parku maszynowego)

Budowa kotła parowego z turbozespołem (współspalanie biomasy)

celem dostosowania do wymogów dyrektywy IPPC

„Współpraca z Faber Consulting przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Wszelkie prace zostały przez nią wykonane z należytą starannością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu naszych dotychczasowych kontaktów z firmą Faber Consulting i polecamy ją jako profesjonalnego i kompetentnego partnera.”

Marek Bartczak Prezes Zarządu

 • podmiot: Elektrociepłownia Kalisz – Piwonice S.A.
 • przedmiot usług: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach SPO WKP 2.4.

Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek

„Konsultanci Faber Consulting wykazali się dużymi kompetencjami w trakcie przygotowania niezbędnych dokumentów i w każdej chwili służyli nam pomocą. Prace wykonane przez nich zostały przeprowadzone  zachowaniem należytej staranności.”

Sławomir Koprowski Prezes Zarządu

 • podmiot: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku
 • przedmiot usług: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WK-P 2.3

Doradztwo dla spółki Financial Invest Group Dwa

„Pracownicy Faber Consulting wykazali się ogromną wiedzą, elastycznością oraz rzetelnością. Współpraca z Faber Consulting gwarantuje zleceniodawcy pełne zadowolenie.”

Tomasz Otomański Prezes Zarządu

 • podmiot: Financial Invest Group Dwa Sp. z o.o.
 • przedmiot usług: Doradztwo podatkowe, doradztwo inwestycyjne, w tym sporządzenie studium wykonalności inwestycji oraz przygotowanie i przeprowadzenie finansowania inwestycji.

Wsparcie wdrażania projektu „Energetyczny Dom”

„Usługi zostały wykonane profesjonalnie i terminowo. Na podkreślenie zasługuje wkład merytoryczny i kreatywność firmy Faber Consulting w realizację zlecenia”

Paweł Bakun Dyrektor Biura Produktów

 • podmiot: Energa Obrót S.A.
 • przedmiot usług: stworzenie portfela projektów finansowanych ze źródeł preferencyjnych, którego celem jest realizacja strategii rozwoju produktów z zakresu efektywności energetycznej i OZE

Analiza możliwości wykorzystania elastycznych mechanizmów

finansowania w inwestycjach w OZE

„usługi zostały wykonane w sposób prawidłowy, a firma Faber Consulting wykazała się istotną wiedzą z zakresu elastycznych mechanizmów finansowania (przede wszystkim JI)”

Dariusz Chrzanowski Pełnomocnik Zarządu

 • podmiot: Energa Innowacje Sp. z o.o.
 • przedmiot usług: analizy możliwości i opłacalności wykorzystania mechanizmów elastycznych (JI, CDM, VER) w inwestycjach w OZE (mikrogeneracja: turbiny wiatrowe, solary, pompy ciepła)

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii

wytwarzania kwasów humusowych z lokalnych surowców

„Przygotowując opracowanie Faber Consulting w pełni wywiązała się ze zleconego jej zakresu prac. Okazała się tym samym rzetelnym, kompetentnym i przede wszystkim skutecznym partnerem biznesowym, współpraca z którym zaowocowała przyznaniem Luvena S.A. dotacji w wysokości przekraczającej 7 mln zł”

Kazimierz  Zagozda
Prezes Zarządu

Jerzy Dzidowski
Członek Zarządu
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

 • podmiot: LUVENA SA
 • wartość dotacji:  7.396.597,22 zł
 • wartość projektu: 22.738.499,62 zł
 • finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1

Modernizacja bloku energetycznego w celu redukcji

emisji NOX przez PGE Elektrownia Opole S.A.

„Doświadczenia płynące z naszej współpracy z Faber Consulting Sp. z o.o. pozwalają nam na rekomendowanie jej usług wszystkim firmom, zwłaszcza tym z sektora energetycznego”

Zbigniew Dziemidowicz
Dyrektor Strategii i Rozwoju

 • podmiot: PGE Elektrownia Opole S.A.
 • wartość dotacji:  17 802 750,00 zł
 • wartość projektu: 59 822 700,00 zł
 • finansowanie:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 4.5

Budowa i wynajęcie obiektu kinowo – biurowego Wratislavia Tower

„Ze wszystkich zadań firma Faber Consulting wywiązała się bardzo profesjonalnie i rzetelnie.”

Lech Poniżnik – Kunkel Prezes Zarządu

 • podmiot: Grupa Inwestycyjna – Wratislavia Sp. z o.o.
 • przedmiot usług: Wykonanie studium wykonalności, pozyskanie kredytu inwestycyjnego oraz pomostowego oraz rozliczenie inwestycji.
KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM