Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 30 czerwca 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskie

30 czerwca 2019

Konkurs nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19 dla Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje, w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, RPO Łódzkie

30 czerwca 2019

Konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/19 dla działania 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty, z wyłączeniem: osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych); podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (V nabór), Polska Cyfrowa

30 czerwca 2019

Konkurs nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (V nabór), w ramach PO Polska Cyfrowa. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: organizacje pozarządowe partnerstwa organizacji pozarządowych z JST instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku instytucje publiczne z obszaru nauki instytucje publiczne z obszaru edukacji instytucje publiczne z obszaru kultury szkoły […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, RPO Małopolskie

30 czerwca 2019

Konkurs nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19 dla 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Aktywna integracja / 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, RPO Małopolskie

30 czerwca 2019

Konkurs nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-020/19 dla Działania 9.1 Aktywna integracja / 9.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe, w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a)    organizacje pozarządowe, b)    podmioty ekonomii społecznej, c)    kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków / 4.2.2 Termomodernizacja budynków, RPO Łódzkie

30 czerwca 2019

Konkurs nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 dla Działania 4.2 Termomodernizacja budynków / 4.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, jednostki naukowe, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events