Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Maj 2019

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskie

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, RPO Lubelskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.5 Usługi dla MŚP, RPO Warmińsko-mazurskie

1
2

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

3
4
5
6

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski), RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.5 Bon na innowacje, RPO Lubelskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, RPO Kujawsko-pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

7
8

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza / 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, RPO Mazowieckie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój (konkurs ogólny)

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany miastom średnim)

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność Plus)

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, RPO Zachodniopomorskie

9
10

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, RPO Łódzkie

11
12
13

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.5 Nowoczesne firmy / 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, RPO Warmińsko-mazurskie

14
15

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, RPO Małopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R – INNOSTAL, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze, RPO Pomorskie

16
17

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (13 nabór), Polska Cyfrowa

18
19
20

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, RPO Warmińsko-mazurskie

21
22
23
24

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

25
26
27

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, Infrastruktura i Środowisko

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, RPO Warmińsko-mazurskie

28

Zakończenie składania wniosków – VII nabór dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Infrastruktura i Środowisko

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, RPO Zachodniopomorskie

29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.5 Usługi dla MŚP, RPO Warmińsko-mazurskie

30

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II, Polska Wschodnia

31

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

1
2
+ Export Events