Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, RPO Warmińsko-mazurskie

10 czerwca 2019

Konkurs nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/19  dla Działania 1.2 Innowacyjne firmy /1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Schemat A i B: – przedsiębiorstwa z sektora MŚP;

Schemat C: – przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz przedsiębiorstwa duże (pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienie, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE;

Schemat A, B i C: – konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Projekty w poddziałaniu będą polegały na zakupie usług B+R oraz wykorzystaniu w przedsiębiorstwach wyników badań/ rozwiązań technologicznych wypracowanych z naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, w następujących schematach::

a) Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R.

b) Schemat B: „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych.

c) Schemat C: „Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Link do ogłoszenia: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-innowacyjne-firmy-122-wspolpraca-biznesu-z-nauka-4/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
10 czerwca 2019