Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby / 2.1.1 Elektroniczna administracja, RPO Małopolskie

24 czerwca 2019

Konkurs nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 dla działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby / 2.1.1 Elektroniczna administracja, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane: wyłącznie w zakresie projektów o zasięgu regionalnym.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. projekty typu A – E-usługi publiczne w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C),
 2. projekty typu B – Usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla e-usług publicznych,
 3. projekty typu C – Nowe rozwiązania IT w administracji.

Typy projektów A, B i C mogą być łączone. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów. Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

 1. informatyzację procedur administracyjnych w celu świadczenia e-usług publicznych i/lub usług wewnątrzadministracyjnych,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 3. zapewnienie automatyzacji pracy administracji publicznej, poprzez wdrożenie systemów wspomagających procesy wewnętrzne urzędów oraz elektroniczne zarządzanie rejestrami publicznymi,
 4. zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów teleinformatycznych oraz ich integracji, w tym zapewnienie integracji platform lokalnych i regionalnych z centralną platformą / platformami udostępniającymi e-usługi publiczne
 5. zapewnienie systemów identyfikacji elektronicznej,
 6. przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych, dla których organem właściwym do określenia wzoru jest jedynie organ JST,
 7. zapewnienie otwartości dostępu do informacji sektora publicznego, w tym tworzenie publicznych treści cyfrowych oraz tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania i udostępniania treści cyfrowych, a także przy wykorzystaniu rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT) w przestrzeni publicznej,
 8. zapewnienie elektronicznej dostępności urzędów i ich usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-e-administracja-i-otwarte-zasoby-211-elektroniczna-administracja-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
24 czerwca 2019