Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy, RPO Zachodniopomorskie

10 czerwca 2019

Konkurs nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19 dla Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Wsparcie skierowane do przedsiębiorców i przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych:

a) usługi szkoleniowe,

b) usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

c) inne usługi rozwojowe:

–   usługi doradcze, w tym doradztwo, superwizja, facylitacja,

–   coaching,

–   mentoring,

–   studia podyplomowe,

–   projekt zmiany,

–   egzamin,

d) usługi e-learningowe.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/61-uslugi-rozwojowe-skierowane-do-przedsiebiorcow-i-pracownikow-przedsiebiorstw-w-oparciu-o-system-popytowy-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
10 czerwca 2019