Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 14 czerwca 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R – GAMEINN, Inteligentny Rozwój

14 czerwca 2019

Konkurs nr 1/1.2/2019/POIR dla Działania 1.2 Sektorowe programy B+R - GAMEINN, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców), konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorca. Konkurs […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składnia wniosków – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój

14 czerwca 2019

Konkurs dla Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -MŚP Konkurs obejmuje następujące typy projektów: - uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe)  z  możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

14 czerwca 2019

Konkurs dla Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, w ramach PO Polska Wschodnia. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: MŚP Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

14 czerwca 2019

Konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-278/19 dla Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom / 5.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem, RPO Łódzkie

14 czerwca 2019

Konkurs nr RPLD.05.01.01-IZ.00-10-001/19 dla działania 5.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom / 5.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego (JST), związki i stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, spółki wodne, PGL Lasy Państwowe i […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events