Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź, RPO Łódzkie

24 czerwca 2019

Konkurs nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19 dla działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.
  2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. wsparcie szkoleniowo-doradcze:

a ) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane jest na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty rewitalizacyjne.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/83-wsparcie-przedsiebiorczosci-834-wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych-miasto-lodz-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
24 czerwca 2019