Doradztwo ekonomiczne i marketingowe

Zespół analityków Faber Consulting przygotowuje analizy finansowe i ekonomiczne dla projektów inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę. Analizy dotyczą zarówno projektów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Analizy zazwyczaj są częścią większych opracowań, takich jak biznesplany czy studia wykonalności. Tego typu dokumenty zawierają także analizy rynku, techniczne czy socjologiczne. W ciągu ostatnich lat Faber Consulting przygotowała ponad 500 biznesplanów i studiów wykonalności dla różnych branż i obszarów tematycznych.

Faber Consulting służy swoim doświadczeniem również w zakresie doradztwa marketingowego. Nasz Zespół uczestniczył w wielu projektach marketingowych. Dla firm objętych wsparciem projektu PROM przygotowaliśmy i wdrożyliśmy pełne koncepcje i profile marketingu- od analizy rynku i tworzenia identyfikacji firm po wprowadzenie produktów do sprzedaży.

Podczas pracy nad projektem Faber Consulting świadczy pełen zakres usług. Analiza prawno- organizacyjna jest integralnym elementem każdego studium wykonalności, pozwala ocenić, czy projekt jest możliwy do implementacji zgodnie z prawem, a także, czy w projekcie występuje pomoc publiczna.

Przykładowe projekty, dla których FC przygotowało analizy prawne:

  • budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego; wartość projektu: 81 mln PLN.
  • budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku; wartość projektu: 380 mln PLN.

FC było także częścią zespołu który współpracował z Grupą Energa nad prawnymi aspektami wdrożenia projektu „Energetyczny dom”, co dotyczyło także kwestii związanych z inteligentnymi sieciami.

Nasz zespół oferuje również usługi due diligence, audyty i doradztwo restrukturyzacyjne oraz oceny potencjału komercjalizacji.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM