Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, RPO Podkarpackie

28 czerwca 2019

Konkurs nr RPPK.01.01.00-IZ.00-18-002/19 dla 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, w których liderem jest jednostka naukowa.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

W ramach działania planuje się wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim. Dofinansowane będą projekty z zakresu budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R oraz polegające na zakupie aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-wsparcie-infrastruktury-br-jednostek-naukowych-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 czerwca 2019