Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO Podkarpackie

25 czerwca 2019

Konkurs nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19 dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Podmioty lecznicze, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dzień 31.12.2017 roku, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną. Przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozumieć należy sytuację, w której podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ stanowiące nie mniej niż 80% przychodów ogółem z działalności leczniczej.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wdrożenie następujących e-usług:

  • e – Informacja – obligatoryjnie;
  • e – Rejestracja – obligatoryjnie;
  • Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP) – fakultatywnie;telekonsultacje medyczne (niżej wymienione) z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ) – fakultatywnie:
  • kardiologiczna,
  • geriatryczna;
  • Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie) – obligatoryjnie.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-podniesienie-efektywnosci-i-dostepnosci-e-uslug-nr-naboru-rppk020100-iz00-18-00319/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
25 czerwca 2019