Fundusze unijne

Przedsiębiorstwa

Faber Consulting to dziesiątki branży, setki skutecznych projektów unijnych dla przedsiębiorstw i miliony pozyskanych euro. Jesteśmy rozpoznawalnym partnerem biznesowym, prowadzimy Klienta od pomysłu po formalne zamknięcie projektu i jego rozliczenie. Nasza pozycja na rynku i zadowolenie przedsiębiorców, korzystających z naszych usług, to nie przypadek.

Poza aplikacją, przygotowaniem projektów, zarządzaniem i ich rozliczaniem oferujemy audyt funduszowy, pogotowie funduszowe (pomoc zagrożonym, problematycznym projektom), śledzenie źródeł i terminów call for proposals. Nasze kompetencje obejmują polskie fundusze unijne na poziomie krajowym i regionalnym, środki „norweskie” i „szwajcarskie”, fundusze instytucji polskich i zagranicznych, współfinansowanie fundacyjne i komercyjne. Obsługujemy zarówno projekty szkoleniowe („miękkie”), jak i inwestycyjne („twarde”).

Samorządy

Firma świadczy kompleksowe usługi dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla realizowanych przez nie projektów. Przygotowujemy niezbędne dokumenty aplikacyjne, opracowujemy wnioski oraz zapewniamy wsparcie Beneficjentów na etapie ich oceny.

W swoim dorobku posiadamy szereg zakończonych sukcesem działań związanych z pozyskaniem środków przeznaczonych między innymi na rewitalizację, poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej, inwestycje drogowe, czy inwestycje związane z ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Ponadto opracowujemy dokumenty strategiczne i operacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego – strategie, plany działania itp.

Obszar zdrowia publicznego, szpitalnictwo

Od samego początku swojej działalności firma Faber Consulting kładła ogromny nacisk na szeroką współpracę z jednostkami medycznymi. Efektem współpracy jest szereg zakończonych wsparciem finansowym aplikacji dotacyjnych zarówno w konkursach krajowych jak i międzynarodowych (m. in. Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, NMF&EOG). W ramach obsługi podejmujemy się również trudnych tematów związanych z restrukturyzacją i modernizacją szpitali. Dotychczasowi nasi klienci z tego sektora to m.in.:

 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

NGO

Wspieramy organizacje pozarządowe, jesteśmy jednym z prekursorów fundraisingu w Polsce. Faber Consulting w swojej ofercie posiada także obsługę grup podmiotów tworzących większe struktury – jesteśmy w stanie przygotować Strategię zarządzania projektem dla całego Stowarzyszenia /grupy /konsorcjów /IOB. Każda z tego typu usług negocjowana jest indywidualnie, tym nie mniej najczęściej zawiera:

 • wyszukiwanie źródła finansowania;
 • analizy kwalifikowalności wydatków;
 • analizy finansowego udziału własnego Zamawiającego w projektach;
 • analizy możliwości pozyskania przedsiębiorców do udziału w planowanych przedsięwzięciach;
 • wykonalności organizacyjnej i technicznej;
 • wykonalności finansowej i ekonomicznej;
 • wykonania analizy wariantów;
 • wykonania analizy SWOT i analizy ryzyka;
 • analizy w zakresie pomocy publicznej.
KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM