Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 27 maja 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, Infrastruktura i Środowisko

27 maja 2019

Konkurs nr POIS/1.7.1/4/2019 dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego, - wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego, - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, RPO Lubuskie

27 maja 2019

Konkurs nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K02/19 dla działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - podmioty wykonujące działalność leczniczą (uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego) sektora publicznego i niepublicznego świadczące usługi w zakresie […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, RPO Warmińsko-mazurskie

27 maja 2019

Konkurs nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/19 dla działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Instytucje otoczenia biznesu. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach konkursu pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events