Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 24 czerwca 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź, RPO Łódzkie

24 czerwca 2019

Konkurs nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19 dla działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią. […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, RPO Lubuskie

24 czerwca 2019

Konkurs nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19 dla działania 4.2 Gospodarka odpadami, w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, - Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, - Spółki prawa handlowego będące własnością JST. - Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe średnie przedsiębiorstwa), w tym realizujący zadania ujęte w […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, RPO Zachodniopomorskie

24 czerwca 2019

Konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 dla działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST, Podmioty Ekonomii Społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby / 2.1.1 Elektroniczna administracja, RPO Małopolskie

24 czerwca 2019

Konkurs nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 dla działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby / 2.1.1 Elektroniczna administracja, w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane: wyłącznie w zakresie projektów o zasięgu regionalnym. […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events