Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 31 maja 2019

Cały dzień

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

31 maja 2019

Konkurs dla Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz których siedziba i oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

31 maja 2019

Konkurs dla Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz których siedziba i oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

31 maja 2019

Konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19  dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, RPO Kujawsko-pomorskie

31 maja 2019

Konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową jednostkę organizacyjną, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; inną jednostkę sektora finansów publicznych; przedsiębiorstwo komunalne; organizację pozarządową; kościół lub związek wyznaniowy lub osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego; […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

31 maja 2019

Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-052/19 dla Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje /1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014; konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

31 maja 2019

Konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-278/19 dla Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, RPO Kujawsko-pomorskie

31 maja 2019

Konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-279/19 dla działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: 1) jednostka samorządu  terytorialnego, 2) związek jednostek samorządu terytorialnego, 3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 4) samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, 5) organizacja pozarządowa, 6) kościół, 7) […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom / 5.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem, RPO Łódzkie

31 maja 2019

Konkurs nr RPLD.05.01.01-IZ.00-10-001/19 dla działania 5.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom / 5.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego (JST), związki i stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, spółki wodne, PGL Lasy Państwowe i […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje, RPO Warmińsko-mazurskie

31 maja 2019

Konkurs nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/19 dla działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Organizacje /instytucje, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Mobilne pracownie dydaktyczne wspierające w sposób nowoczesny, innowacyjny realizacje podstawy programowej (szkół w zakresie kształcenia ogólnego) w dziedzinach: matematyka, […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkie

31 maja 2019

Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-053/19 dla działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu. Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/22-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-221-modele-biznesowe-msp-6/

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP / 3.4.3 Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju, RPO Małopolskie

31 maja 2019

Konkurs nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/19 dla działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP / 3.4.3 Dotacje dla MSP, w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące oraz prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami / 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, RPO Wielkopolskie

31 maja 2019

Konkurs nr RPWP.04.02.02-IZ.00-30-001/19 dla działania 4.2 Gospodarka odpadami / 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Projekty […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami (RPO Wielkopolskiego) / 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, RPO Wielkopolskie

31 maja 2019

Konkurs nr RPWP.04.02.02-IZ.00-30-002/19 dla działania 4.2 Gospodarka odpadami / 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: infrastruktury do zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest; usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events