Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 3 czerwca 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskie

3 czerwca 2019

Konkurs nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: - Spełniające kryteria dot. statusu przedsiębiorstwa wynikające z załącznika nr I do Rozporządzenia nr 651/2014. Status przedsiębiorstwa jest weryfikowany zarówno na    etapie    oceny  projektu,  jak  również  przed  podpisaniem  umowy […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

3 czerwca 2019

Konkurs nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19 dla działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, duże przedsiębiorstwa, partnerstwa naukowo-przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej będącej podmiotem tworzącym system szkolnictwa […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO Podkarpackie

3 czerwca 2019

Konkurs nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19 dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Podmioty lecznicze, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzące działalność leczniczą wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wpisane […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap I, Polska Wschodnia

3 czerwca 2019

Konkurs dla działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, w ramach PO Polska Wschodnia. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego lubelskiego podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej. Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-wzor-na-konkurencje-etap-i/

Dowiedz się więcej »
+ Export Events