BROKER INNOWACJI

Broker Innowacji® to pakiet usług skierowanych do przedsiębiorców i innowatorów, wspierający wdrażanie innowacji w biznesie. Zależnie od potrzeb, Faber Consulting wspiera Klientów na każdym etapie „pracy z innowacją”, usprawniając cały proces, jak i ograniczając ryzyka związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej.
Spółka szczyci się bardzo dobrymi relacjami ze znaczącymi instytucjami naukowymi w Polsce, zapewniając tym samym dostęp do znakomitych naukowców praktycznie w każdej dziedzinie wiedzy. Z drugiej strony, nasze doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami z całej Polski pozwala skutecznie kojarzyć partnerów biznesowych.

Usługa obejmuje m.in.: audyt innowacyjności, pozyskiwanie kapitału zewnętrznego (UE, kapitał prywatny), zarządzanie innowacją, akcelerację, inkubację oraz obsługę exit.

Program zakłada aktywne podejście FC i obejmuje pozyskanie innowacyjnych pomysłów z rynku, ich wstępną ewaluację (prawa własności, wykonalność techniczna, atrakcyjność rynkowa), przygotowanie (plan projektu, biznes plan), inwestycję (utworzenie spółki, osadzenie praw własności intelektualnej, ewentualne pozwolenia, gotowość komercjalizacyjna) i dalsze dokapitalizowania na kolejnych etapach rozwoju. Możliwy jest także wybór poszczególnych usług/etapów przez Klientów, zgodnie z bieżącymi potrzebami i stopniem zaawansowania projektu wdrażania danej innowacji.

Biorąc pod uwagę nacisk jaki Unia Europejska kładzie obecnie na rozwój innowacyjności, jak i – idące za tym – znaczące środki przeznaczone w nowej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 na realne innowacje, Broker Innowacji® jest idealnym narzędziem wspierania przedsiębiorców w akceleracji rozwoju ich biznesu.

Faber Consulting współpracuje z zaprzyjaźnioną Fundacją Rozwoju Regionalnego Prometheus, która zrealizowała projekt pn.: „PROM Inkubator – komercjalizacja pięciu innowacyjnych pomysłów biznesowych”. Celem projektu było pozyskanie i ocena innowacyjnych pomysłów biznesowych z dziedziny medycyny, biotechnologii, chemii, odnawialnych źródeł energii, IT i innych oraz utworzenie w oparciu o nie pięciu spółek. Utworzono 5 spółek kapitałowych, których celem jest komercjalizacja innowacyjnych pomysłów biznesowych.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM