Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Grudzień 2018

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.2 Programy zdrowotne, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, RPO Podlaskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, RPO Podlaskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPO Podlaskie

27

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, POIiŚ

Zakończenie składania wniosków– Działanie 9.1 Rozwój edukacji / 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, RPO Opolskie

28
29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT PÓŁNOCNY, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Opolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskie

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, RPO Kujawsko-Pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, RPO Świętokrzyskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego / 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, RPO Wielkopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO Świętokrzyskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, RPO Zachodniopomorskie

1
2
3

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.5 Ochrona powietrza, RPO Opolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Lubuskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, RPO Łódzkie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskie

4

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT ZACH (269/18), RPO Śląskie

5

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckie

6
7
8
9
10

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT (257/18), RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT (283/18), RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT ZACH (284/18), RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.5 Ochrona powietrza, RPO Opolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, RPO Łódzkie

11
12

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk, RPO Warmińsko-mazurskie

13
14

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, POIR

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, POIiŚ

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, RPO Podkarpackie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, RPO Podkarpackie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

15
16
17

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, typ 2, RPO Zachodniopomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, RPO Podkarpackie

18

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, RPO Podlaskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, RPO Podlaskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPO Podlaskie

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne (296/18), RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Wielkopolskie

29
30
31

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji, RPO Małopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej / 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, RPO Podlaskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, RPO Dolnośląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskie

1
2

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Południowy, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Północny, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Zachodni, RPO Śląskie

3
4

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, RPO Mazowieckie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, RPO Zachodniopomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, RPO Lubelskie

5
6
+ Export Events