Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Styczeń 2019

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji, RPO Małopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej / 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, RPO Podlaskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, RPO Dolnośląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskie

1
2

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Południowy, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Północny, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Zachodni, RPO Śląskie

3
4

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, RPO Mazowieckie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, RPO Zachodniopomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, RPO Lubelskie

5
6
7

Nabór wniosków – Działanie 10.4 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 dla typów projektu nr 5), RPO Pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 dla typów projektów nr 1), 2) i 3), RPO Pomorskie

8

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, RPO Warmińsko-mazurskie

9

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu / 3.1.2 Rozwój MŚP, RPO Mazowieckie

10

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (286/18), RPO Śląskie

11
12
13
14
15

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.2 Efektywność energetyczna / 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, RPO Lubuskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja / 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, RPO Podlaskie

16
17
18

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, RPO Kujawsko-pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, RPO Warmińsko-mazurskie

19
20
21

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP / 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, RPO Lubuskie

22
23
24
25

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 dla typów projektów nr 1), 2) i 3), RPO Pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.4 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 dla typów projektu nr 5), RPO Pomorskie

26
27
28

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, RPO Lubuskie

29
30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT PŁD (264/18), RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zach (298/18), RPO Śląskie

31

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, POIiŚ

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości, RPO Podkarpackie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, RPO Małopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (285/18), RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT PŁD (290/18), RPO Śląskie

1
2
3
+ Export Events