Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne (296/18), RPO Śląskie

28 grudnia 2018

Konkurs nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-296/18 dla Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne (296/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Ograniczenie terytorialne: inwestycje realizowane tylko na terenie powiatów ziemskich (lubliniecki, tarnogórski, gliwicki, będziński, zawierciański, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, bielski, cieszyński, żywiecki, częstochowski, kłobucki, myszkowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski).

W ramach naboru obowiązuje zasada ograniczająca złożenie przez jednego wnioskodawcę – jednego projektu (Jeden beneficjent – maksymalnie jeden projekt).

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/61-drogi-wojewodzkie-powiatowe-i-gminne-29618/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 grudnia 2018