Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, RPO Małopolskie

29 listopada 2018

Konkurs nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 dla Działania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
  • PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu/ partnerstwie z jednostką/ jednostkami samorządu terytorialnego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty, zlokalizowane na obszarze objętym SPR, dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, korzystających z kolei, w szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA), w tym m.in. parkingi Park&Ride na potrzeby SKA, przystanki kolejowe, dworce kolejowe.
Inwestycje realizowane w tym zakresie muszą być zlokalizowane w pobliżu czynnych odcinków linii kolejowych, na których odbywa się ruch pociągów pasażerskich a realizowana w ramach projektu służyć będzie obsłudze tego ruchu (obsługa podróżnych).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/72-transport-kolejowy-724-infrastruktura-dla-obslugi-podroznych-spr-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
29 listopada 2018