Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, RPO Podlaskie

18 grudnia 2018

Konkurs nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18 dla Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia, obejmujące m.in. następujące działania aktywizujące*:

  • wsparcie psychologiczno-doradcze
  • pośrednictwo pracy
  • poradnictwo zawodowe
  • warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania
  • subsydiowanie zatrudnienia
  • staże, praktyki zawodowe

* W przypadku objęcia wsparciem bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy jednocześnie nie należą do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-zwiekszenie-zdolnosci-zatrudnieniowej-osob-pozostajacych-bez-zatrudnienia-oraz-osob-poszukujacych-pracy-przy-wykorzystaniu-aktywnej-polityki-rynku-pracy-oraz-wspieranie-mobilnosci-zasobow-pracy-12/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
18 grudnia 2018