Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 4 stycznia 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, RPO Mazowieckie

Styczeń 4

Konkurs nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18, dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -    JST, ich związki i stowarzyszenia; -    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; -    jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; -    przedsiębiorstwa; -    dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, RPO Zachodniopomorskie

Styczeń 4

Konkurs nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/18, dla Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie  i […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

Styczeń 4

Konkurs nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-005/18, dla Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) mikroprzedsiębiorstwa, b) małe przedsiębiorstwa, c) średnie przedsiębiorstwa, d) duże przedsiębiorstwa. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: 1) W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), RPO Warmińsko-mazurskie

Styczeń 4

Konkurs nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/18 dla Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście wojewódzkim, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, RPO Lubelskie

Styczeń 4

Konkurs nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/19 dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO Lubelskie

Styczeń 4

Konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19 dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, Jednostki naukowe, […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events