Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, RPO Małopolskie

28 grudnia 2018

Konkurs nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18 dla Działania Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Przedsiębiorstwa nie spełniające tego wymogu dopuszcza się wyłącznie w przypadku projektów dotyczących węzłów przesiadkowych lub parkingów Park&Ride, pod warunkiem, że projekt realizowany jest w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego,
  • inne podmioty właściwe w realizacji projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, określonych w przygotowanych przez właściwe samorządy terytorialne planach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zawierających elementy planów mobilności miejskiej.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Tabor na potrzeby transportu zbiorowego – typ projektu A:
  2. Integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych – typ projektu B:
  3. Ścieżki i infrastruktura rowerowa – typ projektu C:
  4. Organizacja i zarządzanie ruchem – typ projektu D:

Typy projektów A, B, C i D mogą być łączone.

Dodatkowo, elementem projektu o charakterze niedominującym może być zawsze przedsięwzięcie z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego, komponent z zakresu edukacji ekologicznej, którego celem jest promowanie korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego, jako alternatywy dla pojazdów indywidualnych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/45-niskoemisyjny-transport-miejski-452-niskoemisyjny-transport-miejski-spr/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 grudnia 2018