Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, RPO Warmińsko-mazurskie

29 listopada 2018

Konkurs nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18, dla Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:
 • ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE (tylko w zakresie części wspólnych budynków);
 • wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej;
 • instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);
 1. audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynkow-432-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-mieszkalnych-konkurs-nr-rpwm040302-iz00-28-00218/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
29 listopada 2018