Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT (257/18), RPO Śląskie

10 grudnia 2018

Konkurs nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI(257/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
 • Szkoły wyższe.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-efektywnosc-energetyczna-i-odnawialne-zrodla-energii-w-infrastrukturze-publicznej-i-mieszkaniowej-431-efektywnosc-energetyczna-i-odnawialne-zrodla-energii-w-infrastrukturze-publicznej-i-mieszkaniowej-zit-15718/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
10 grudnia 2018