Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji, RPO Małopolskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPMP.01.03.00-IP.01-12-041/18, dla Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • instytucje otoczenia biznesu,
  • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

W ramach konkursu wsparcie zostanie przeznaczone na uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu ośrodków innowacji takich jak: parki technologiczne (w tym parki naukowo-technologiczne, parki naukowo-przemysłowe), inkubatory technologiczne, centra wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii), w szczególności w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych, świadczonych w szczególności na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw technologicznych, z uwzględnieniem przedsiębiorstw technologicznych w początkowej fazie działalności, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-malopolskie-centra-innowacji-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
31 grudnia 2018