Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 26 listopada 2018

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.2 Programy zdrowotne, RPO Małopolskie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18, dla Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.2 Programy zdrowotne, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze); pracodawcy, przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną oraz podmioty ekonomii społecznej; partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, RPO Małopolskie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18 dla Działania Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Przedsiębiorstwa nie spełniające tego wymogu dopuszcza się wyłącznie […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, RPO Podlaskie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/18 dla Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, RPO Podlaskie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/18 dla Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie, w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Działania z zakresu aktywizacji zawodowej rodziców (lub innych […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPO Podlaskie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-003/18 dla Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności: podmioty lecznicze jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia organizacje […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja / 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, RPO Podlaskie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/18 dla Działania 3.1 Kształcenie i edukacja / 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: 1.Tworzenie nowych […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, RPO Łódzkie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18 dla Działania 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: instytucje pomocy i integracji społecznej podmioty ekonomii […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Lubuskie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, - Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, - Spółki prawa handlowego będące własnością JST. - Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),Projekty mogą być realizowane na zasadzie […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, RPO Łódzkie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPLD.01.01.00-IP.02-10-042/18  dla Działania 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - jednostki naukowe, - szkoły wyższe, - konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej. W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, RPO Lubuskie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -  Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa); -  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; -  Spółki prawa handlowego będące własnością JST; -  Uczelnie/szkoły wyższe, -  Jednostki naukowe, -  Instytuty Badawcze, -  Instytucje kultury, […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/18 dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, -  Spółki prawa handlowego będące własnością JST. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: -  […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza / 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, RPO Mazowieckie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18 dla Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza / 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST. Konkurs […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług / 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, RPO Kujawsko-pomorskie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 dla Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług / 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, w ramach RPO dla Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku preselekcyjnym/wniosku o […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług / 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, RPO Kujawsko-pomorskie

26 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 dla Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług / 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, w ramach RPO dla Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku preselekcyjnym/wniosku o […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko-pomorskie/ LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”

26 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18 dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, w ramach naboru Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Wnioskodawcami w projekcie mogą być:  jednostki samorządu terytorialnego Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events