Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, RPO Zachodniopomorskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPZP.02.06.00-IZ.00-32-KO2/18, dla Działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jst,
– osoby prawne jst.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Projekty, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych) i publicznych oraz celu strategicznego 1 Strategii ZIT SOM: Przestrzenna i funkcjonalna integracja Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – zintegrowana przestrzeń.   W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów: Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/26-modernizacja-energetyczna-obiektow-uzytecznosci-publicznej-w-ramach-strategii-zit-dla-szczecinskiego-obszaru-metropolitalnego-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 listopada 2018