Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego / 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, RPO Wielkopolskie

28 września 2018

Konkurs nr RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/18, dla Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego / 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).  To bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

 

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • Projekty polegające na rozwoju potencjału i poprawie jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-infrastruktury-na-rzecz-rozwoju-gospodarczego-132-poprawa-jakosci-uslug-na-rzecz-inkubacji-przedsiebiorstw-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 września 2018