Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 29 listopada 2018

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT PÓŁNOCNY, RPO Śląskie

29 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-058/18, dla Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT PÓŁNOCNY, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, RPO Warmińsko-mazurskie

29 listopada 2018

Konkurs nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18, dla Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków / 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: głęboką kompleksową modernizację budynków w tym: ocieplenie […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Opolskie

29 listopada 2018

Konkurs nr RPOP.01.01.00-IP.01-16-002/18, dla Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, w ramach RPO Województwa Opolskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - przedsiębiorstwa, w szczególności MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, RPO Małopolskie

29 listopada 2018

Konkurs nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 dla Działania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, PKP S.A. – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w porozumieniu/ partnerstwie z jednostką/ jednostkami samorządu terytorialnego. Konkurs obejmuje następujące […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskie

29 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-013/18 dla Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Przedsiębiorstwa Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni) Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych Konsorcja przedsiębiorstw Konkurs obejmuje […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój

29 listopada 2018

Konkurs nr _3/4.1.1/2018_ dla Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej: jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum) jedna jednostka naukowa Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Projekt, który obejmuje badania przemysłowe. Link do […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, RPO Podkarpackie

29 listopada 2018

Konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 dla Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, -jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, - podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events