Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 14 grudnia 2018

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, POIR

14 grudnia 2018

Konkurs nr 4/1.1.1/2018 w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach PO Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: MŚP Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę. Link do ogłoszenia: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-27/

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, POIiŚ

14 grudnia 2018

Konkurs nr „POIiŚ.6.1/1/18” dla Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: zarządcy infrastruktury transportowej   Konkurs obejmuje następujące typy projektów: taborowe, dotyczące zakupu nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania, zakupu nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, RPO Podkarpackie

14 grudnia 2018

Konkurs nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18, dla 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu: 1.Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, RPO Podkarpackie

14 grudnia 2018

Konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18, dla Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia, w tym w szczególności POZ Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi (w tym […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

14 grudnia 2018

Konkurs nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-242/18, dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, RPO Kujawsko-pomorskie

14 grudnia 2018

Konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-241/18, dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie, RPO Podkarpackie

14 grudnia 2018

Konkurs nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-019/18 dla Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: a) POZ w tym prywatne i publiczne jednostki świadczące usługi medyczne, b) […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych / 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, RPO Podlaskie

14 grudnia 2018

Konkurs nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-004/18 dla Działania 7.2 Rozwój usług społecznych / 7.2.1 Rozwój, w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events