Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPO Podlaskie

18 grudnia 2018

Konkurs nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-003/18 dla Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

  • podmioty lecznicze
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz ich związki i stowarzyszenia
  • organizacje pozarządowe
  • przedsiębiorcy
  • podmioty ekonomii społecznej

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Realizacja programów dotyczących przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wspierających osoby w decyzji o pozostaniu aktywnym społecznie i zawodowo, w tym poprzez umożliwienie przekwalifikowania pracownika i umożliwienie mu wykonywania pracy bez narażenia na czynniki zagrażające zdrowiu; dostosowywanie warunków pracy do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie-5/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
18 grudnia 2018