Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskie

3 grudnia 2018

Konkurs nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/18 dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

–  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

–  Spółki prawa handlowego będące własnością JST.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

–  inwestycje w ścieżki rowerowe, które mają pełnić funkcje korytarzy transportowych będących alternatywą dla innych środków transportu,

–  inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe,  inwestycje we wspólny bilet,

–  inwestycje w obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride,

–  inwestycje w infrastrukturę szynową – w przypadku miast posiadających transport szynowy (tramwaje),

–  budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (inwestycje w drogi lokalne/regionalne będą możliwe jedynie wtedy, gdy są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT , stanowią mniejszość wydatków w projekcie oraz mają na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego),

–  modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE (przedmiotowe projekty mogą być również realizowane w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE, tj. w formie umów o poprawę efektywności energetycznej),

–  uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/33-ograniczenie-niskiej-emisji-w-miastach-332-ograniczenie-niskiej-emisji-w-miastach-zit-gorzow-wielkopolski-5/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
3 grudnia 2018