Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 31 grudnia 2018

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji, RPO Małopolskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPMP.01.03.00-IP.01-12-041/18, dla Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach konkursu wsparcie zostanie przeznaczone na uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu ośrodków innowacji takich […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej / 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, RPO Podlaskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18, dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej / 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, w ramach RPO Województwa Podlaskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -Podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne, - Jednostki samorządu […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organizacje pozarządowe; organy prowadzące publiczne […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, RPO Dolnośląskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18, dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organizacje pozarządowe; organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18, dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organizacje pozarządowe; organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, RPO Kujawsko-pomorskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18, dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) jednostki samorządu terytorialnego, b) związki jednostek samorządu terytorialnego, c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, d) samorządowe jednostki organizacyjne, e) organizacje pozarządowe, f) przedsiębiorstwa, g) partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, RPO Kujawsko-pomorskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18, dla Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) jednostki samorządu terytorialnego, b) związki jednostek samorządu terytorialnego, c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, d) samorządowe jednostki organizacyjne, e) organizacje pozarządowe, f) przedsiębiorstwa, g) partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, RPO Warmińsko-mazurskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 dla Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych; podmiotów, o których […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań, RPO Lubelskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPLU.01.04.00-IP.01-06-001/18 dla Działania 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań, w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) - bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, RPO Małopolskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18 dla Działania 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Typ projektu A - posiadające siedzibę na terenie województwa małopolskiego: a)    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; b)    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; c)    podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej tj. akademickie […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza / 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, RPO Mazowieckie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 dla Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza / 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach konkursu […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, RPO Mazowieckie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-092/18 dla Działania 3.3 Innowacje w MŚP, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj.  uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT (294/18), RPO Śląskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294/18 dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT (294/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Związek Metropolitalny; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO Świętokrzyskie

31 grudnia 2018

Konkurs nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 dla Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: - W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, obejmujące swym zakresem modernizację oświetlenia ulicznego (ulic […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events