Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT ZACH (269/18), RPO Śląskie

4 grudnia 2018

Konkurs nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18, dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT ZACH (269/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
  3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
  4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
  5. Szkoły wyższe.
  6. Organizacje pozarządowe.
  7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
  8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-odnawialne-zrodla-energii-412-odnawialne-zrodla-energii-rit-zach-26918/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
4 grudnia 2018