Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Lubuskie

3 grudnia 2018

Konkurs nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

– Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– Spółki prawa handlowego będące własnością JST.

– Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania 4.3.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

– budowa oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni,

– odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,

– infrastruktura wodociągowa (budowa i modernizacja sieci wodociągowych, w tym systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody),

– wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-gospodarka-wodno-sciekowa-5/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
3 grudnia 2018