Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

4 stycznia 2019

Konkurs nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-005/18, dla Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 1. a) mikroprzedsiębiorstwa,
 2. b) małe przedsiębiorstwa,
 3. c) średnie przedsiębiorstwa,
 4. d) duże przedsiębiorstwa.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1) W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.

2) Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3) Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

 1. a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 2. b) zaawansowane wyroby metalowe,
 3. c) produkty drzewno-meblarskie,
 4. d) opakowania przyjazne środowisku,
 5. e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 6. f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 7. g) multimodalny transport i logistyka,
 8. h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4) Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych, tj. siedziba, oddział lub miejsce prowadzenia działalności musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

5) Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą, będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa lub planowanej do podjęcia.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
4 stycznia 2019