Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 3 grudnia 2018

Cały dzień

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.5 Ochrona powietrza, RPO Opolskie

3 grudnia 2018

Konkurs nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/18, dla Działania 5.5 Ochrona powietrza, w ramach RPO Województwa Opolskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Lubuskie

3 grudnia 2018

Konkurs nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/18 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, - Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, - Spółki prawa handlowego będące własnością JST. - Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),Projekty mogą być realizowane na zasadzie […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, RPO Łódzkie

3 grudnia 2018

Konkurs nr RPLD.01.01.00-IP.02-10-042/18  dla Działania 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - jednostki naukowe, - szkoły wyższe, - konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej. W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskie

3 grudnia 2018

Konkurs nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/18 dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, -  Spółki prawa handlowego będące własnością JST. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: -  […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskie

3 grudnia 2018

Konkurs nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18 dla Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być:  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw. Wsparcie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

3 grudnia 2018

Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-043/18 dla Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014; - konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo. W ramach […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events