Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 30 listopada 2018

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, RPO Kujawsko-Pomorskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-215/18 dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) jednostki samorządu terytorialnego; b) związki jednostek samorządu terytorialnego; c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; d) samorządowe jednostki organizacyjne; e) przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami f) partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznym w przypadku […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, RPO Świętokrzyskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18, dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Konkurs obejmuje następujące typy projektów: projekty, obejmujące swym zakresem poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego / 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, RPO Wielkopolskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/18, dla Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego / 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).  To bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO Świętokrzyskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-218/18, dla Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego, - mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne na terenie województwa świętokrzyskiego definiowane wg załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, RPO Zachodniopomorskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPZP.02.06.00-IZ.00-32-KO2/18, dla Działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki organizacyjne jst, - osoby prawne jst. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Projekty, które w największym […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Warmińsko-mazurskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18, dla Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Przedsiębiorstwa; Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe; Inne podmioty posiadające osobowość prawną. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, RPO Podlaskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18, dla Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: podmiot będący organem prowadzącym szkołę/szkoły, podmiot nie będący organem prowadzącym szkoły w partnerstwie z organami/organem prowadzącymi szkoły (zgodnie z art. 33 […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT PŁD (282/18), RPO Śląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-282/18, dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT PŁD (282/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Wiedza Edukacja Rozwój

30 listopada 2018

Konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18, dla Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a)  podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, c)  reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, RPO Podlaskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/18, dla Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, w ramach RPO Województwa Podlaskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: -  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, -  podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, -  podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Inwestycje w […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organizacje pozarządowe; organy prowadzące publiczne […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, RPO Dolnośląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18, dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organizacje pozarządowe; organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18, dla Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej / 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organizacje pozarządowe; organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Świętokrzyskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-199/18, dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST, - związki i porozumienia JST. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: - budowa/ rozbudowa/ przebudowa sieci kanalizacyjnej dla ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, RPO Podkarpackie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18, dla Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, · jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, · podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-pomorskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18, dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - regionalny podmiot leczniczy, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego (tj. na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-242/18, dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, RPO Kujawsko-pomorskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-241/18, dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs, RPO Śląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.11.04.03- IP.02-24-059/18 dla Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Szkolenia i kursy skierowane […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT, RPO Śląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-060/18 dla Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Szkolenia i kursy skierowane do […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Południowy, RPO Śląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-061/18  dla Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT Południowy, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Szkolenia i kursy […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Północny, RPO Śląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-063/18 dla Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT Północny, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Szkolenia i kursy […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Zachodni, RPO Śląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18 dla Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT Zachodni, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Szkolenia i kursy […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne, RPO Podkarpackie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPPK.03.03.01-IZ-00-18-003/18 dla Działania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa (w tym […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, RPO Małopolskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 dla Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego. […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, RPO Małopolskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 dla Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego. […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), RPO Warmińsko-mazurskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/18 dla Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście wojewódzkim, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, RPO Podkarpackie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18 dla Działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w ramach RPO dla Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które są członkami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, RPO Warmińsko-mazurskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18 dla Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych; podmiotów, o których […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT ZACH (287/18), RPO Śląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-287/18 dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT ZACH (287/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Związek Metropolitalny; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie, RPO Podkarpackie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-019/18 dla Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: a) POZ w tym prywatne i publiczne jednostki świadczące usługi medyczne, b) […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza (292/18), RPO Śląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-292/18 dla Działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być:  Jednostki naukowe 2.    Konsorcja naukowe 3.    Konsorcja naukowo-przemysłowe 4.    Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa z udziałem podmiotów: Uczelnie Jednostki naukowe Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych / 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, RPO Podlaskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-004/18 dla Działania 7.2 Rozwój usług społecznych / 7.2.1 Rozwój, w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań, RPO Lubelskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPLU.01.04.00-IP.01-06-001/18 dla Działania 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań, w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) - bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT ZACH (288/18), RPO Śląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18 dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT ZACH (288/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Związek Metropolitalny; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru -Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18 dla Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Orojekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii. Wsparcie obejmować […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, RPO Mazowieckie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-087/18 dla Działania 2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Informatyzacja służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, RPO Warmińsko-mazurskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-003/18 dla Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Konkurs dotyczy projektów zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego, […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach / 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, RPO Podlaskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18 dla Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach / 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ B „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”, RPO Małopolskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 dla Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ B "Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem", w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

30 listopada 2018

Konkurs nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events