Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Luty 2019

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, RPO Lubuskie

29
30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT PŁD (264/18), RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zach (298/18), RPO Śląskie

31

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, POIiŚ

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości, RPO Podkarpackie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, RPO Małopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (285/18), RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT PŁD (290/18), RPO Śląskie

1
2
3
4

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, RPO Lubelskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO Lubelskie

5

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko-Pomorskie

6

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, RPO Mazowieckie

7

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckie

8
9
10
11

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP / 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, RPO Lubuskie

12
13
14
15

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje / 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskie

16
17
18

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

19

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ B „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”, RPO Małopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko-Pomorskie

20
21

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych / 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskie

22

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, RPO Zachodniopomorskie

23
24
25

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Inteligentny Rozwój

26
27

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, RPO Wielkopolskie

28

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT ZACH (288/18), RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO Świętokrzyskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Wielkopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, RPO Wielkopolskie

1

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskie

2
3
+ Export Events